Saturday, 4 April 2015

Stage 1 video: Chiang Mai - Laos - Bangkok

PL| Pierwszy etap mojej podróży w krótkim filmie z drogi.
Przejazd przez Tajlandię i Laos w 5 minut!
Subskrybujcie kanał, kiedyś będzie więcej filmów! ;)
https://youtu.be/GAzPpKiRnq0

EN| First part of my journey in a short video from the ride.
Thailand and Laos in 5 minutes!
Subscribe my channel, there will be more videos one day ;) 


No comments:

Post a Comment