Sunday, 10 May 2015

Imphala, Manipur, India


EN| India! Plenty of military checkpoints on the roads here in Manipur. Soldiers with big rifles everywhere! But everything is going smoothly so far :) Heading Nepal! 

PL| Indie! Pełno wojskowych checkpointów na drogach tutaj w Manipurze. Wszędzie żołnierze z wielkim spluwami! Ale póki co wszystko idzie gładko :) Kurs Nepal!

No comments:

Post a Comment