Monday, 25 May 2015

Getting ready for trekking

EN| Everything is ready! I'm going for trekking around Annapurna. The highest pass on the way is 5416 masl. That's the plan. So probably no updates for the next week or so (I don't know how's the network there) Cheers! :D

PL| Wszystko gotowe! Ruszam na trekking wokół Annapurny. Najwyższa przełęcz do pokonania ma 5416 mnpm. Taki jest plan. Także prawdopodobnie nie będzie nowych wpisów przez najbliższy tydzień (nie wiem jak tam jest z zasięgiem) Papa! :D
Open this post on Facebook

No comments:

Post a Comment