Wednesday, 15 July 2015

Dubai

EN| Look at where we are! We climbed a tree, palm tree.
To be honest there is nothing very interesting in Dubai. I am kind of disappointed with this city. I was expecting something more spectacular. But there is only heat (terrible heat!) and couple a of tall buildings on a desert. Crossing Persian Gulf, heading Iran tomorrow! :D
Photo with the tallest building in the world is a must :P

PL| Patrzcie gdzie jesteśmy! Wspięliśmy się na palmę!
Szczerze to jestem trochę rozczarowany Dubajem. Spodziewałem się czegoś bardziej spektakularnego. A tymczasem tu jest tylko upał (okropny upał!) i parę wysokich budynków na środku pustyni. Jutro przez zatoką Perską w kierunku Iranu!
Focia z najwyższą budowlą świata obowiązkowa :P

No comments:

Post a Comment