Sunday, 9 August 2015

Żółwik! :D

EN| Hitch-hiker? I've met this shy creature in the middle of the road. So I helped to cross, because the shell could be not enough in a meeting with a track. Anyways he/she is a cutie! :)

PL| Autostopowicz? Spotkałem tą wstydliwą istotę na środku drogi. Więc pomogłem przekroczyć, bo skorupa mogłaby nie wystarczyć w spotkaniu z ciężarówką. W każdym razie słodziak z niego! :)
Open this post on Facebook


No comments:

Post a Comment