Monday, 5 October 2015

Stamps&wine

EN| My first job since volunteering at the orphanage in Indonesia last year! Ticket inspector / stamp master on a concert in an alternative music club in Zagreb! :D I even got payed for this with free white wine ;)

PL| Moja pierwsza praca od czasu wolontariatu w sierocińcu w Indonezji w zeszłym roku! Kontroler biletow / mistrz pieczątki na koncercie w alternatywnym klubie muzycznym w Zagrzebiu! :D Zostałem nawet opłacony darmowymi białym winem! ;)
Open this post on Facebook


No comments:

Post a Comment